Çfarë është tokenizimi

10/02/2021

Tokenizimi është një nga implikimet më emocionuese të teknologjisë blockchain.
Ky proces premton të transformojë shoqërinë në një pamje më materialiste dhe të komercializuar, ku të gjithë mund të shijojnë dhe tregtojnë çdo element të bazuar në furnizimin dhe kërkesën. / fortë>

Edhe më mirë, tokenizimi i blockchain mund të zbatohet për pothuajse gjithçka. Nga mallrat, prona e ndërmarrjes, titujt, identitetet, shtëpitë te të gjitha sendet që largohen nga linja e prodhimit industrial. Në thelb çdo send mund të tokenizohet.

Tokenizimi ka disa përfitime:

Procesi i tokenizimit ka një numër përparësish, ndër të cilat mund të theksojmë:

Ju lejon të paraqisni në mënyrë dixhitale çdo aspekt të aktivitetit të bllokimit.
Lejon gjurmueshmërinë absolute për secilin objekt ose aktiv të tokenizuar.
Gjeneron sisteme që mund të kontrollohen lehtësisht të plota ose diskriminuese, duke e bërë më të lehtë këtë detyrë.
Rritni transparencën dhe sigurinë e sistemeve IT.
Hap derën për skema të reja, punë dhe struktura sigurie në të gjitha fushat.
Decentralizon proceset e brendshme të sistemit të tokenizuar, duke ofruar përfundimisht më shumë kontroll, privatësi dhe siguri.
Ul kostot e funksionimit . <> Teknologjia Blockchain padyshim hap derën për mundësi të pafundme që më parë ishin të vështira ose komplekse për t'u zgjidhur. Ky transformim filloi kryesisht nga pikëpamja ekonomike dhe është akoma në zgjerim.
Potenciali i teknologjisë blockchain dhe tokenization është i madh. Edhe sot, ne nuk mund të imagjinojmë mundësi të tilla për një sistem të decentralizuar dhe të sigurt.